Veelgestelde vragen

Deze vragenlijst is met zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het plan

Conform het nieuwe bestemmingsplan mogen er maximaal 200 woningen op de locatie worden ontwikkeld. In het momenteel voorliggende plan zijn circa  196 woningen opgenomen.

Verschillende groottes appartementen, vrijstaande woningen/kavels, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en rug- aan rugwoningen. Een wijk bedoeld voor doorstromers, gezinnen, starters, 1- en 2 persoonshuishoudens, huurders en senioren.

De hele wijk krijgt een dorps karakter, passend bij de omgeving. Momenteel worden de woningen en appartementen in samenwerking met de architect ontworpen en uitgewerkt. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan op onze website: www.wonen-dahliapark.nl.

In het momenteel voorliggende plan gaan we uit van een appartementengebouw van 4 lagen nabij het park en een gebouw met sociale huurwoningen nabij de Nieuwe-Niedorperweg van 3 bouwlagen.

Ja, 25% van het plan zal worden voorzien van sociale huurwoningen.

Veel van de geplande woningen zijn geschikt te maken voor senioren. Denk hierbij aan hoek rijwoningen met garage, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen die levensloopbestendig zijn te maken. Daarnaast zijn er appartementen in het plan opgenomen die geschikt zijn voor senioren. Specifieke kleine seniorenwoningen met tuin en een slaapkamer met badkamer op de begane grond zijn op dit moment niet in het plan opgenomen. Vanwege de grote vraag naar seniorenwoningen onderzoeken we de komende tijd mogelijkheden om dit type woningen in het plan toe te voegen. 

Duurzaamheid

Alle woningen worden gasloos uitgevoerd. Daarnaast geldt voor alle nieuwbouw dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Rekening houdend met hittestress en de zomerse stortregens wordt het plan o.a. voorzien van veel bomen, groene profielen en waterdoorlatende verharding ten gunste van de klimaatadaptie en biodiversiteit. Denk hierbij o.a. aan grastegels bij de parkeerplaatsen.

Participatie

Wij zullen u blijven informeren via nieuwsbrieven en/of via de projectwebsite.

Samen met de stichting ‘Vrienden park de Meet’ en de gemeente heeft er meermaals overleg plaatsgevonden over de overgangszone tussen het park en de nieuwbouw. Deze zone is samen met een landschapsarchitect vormgegeven in goed overleg met de stichting.

Verkeer

Adviseur Goudappel Coffeng heeft onderzoek gedaan naar de toename van verkeerintensiteit op het bestaande wegennet. De maximaal wenselijke verkeersintensiteiten op omliggende wegen wordt door de verkeerstoename vanuit Dahlia Park niet overschreven.

Ja, tussen het plangebied en het park zal een watergang gegraven worden waar een langzaam verkeersbrug overheen zal komen te liggen voor fiets- en voetgangers.

Verkoop

De start verkoopdatum is nog niet bekend. De verkoopplanning is nog afhankelijk van diverse omstandigheden. Wij streven ernaar om in het 4e kwartaal van  2023 te starten met de verkoop van de eerste fase. Hierin zullen de volgende type woningen in aanbod komen: vrije kavels, twee-onder-een-kap, rijwoning en appartementen. Later in het proces zullen de sociale huurwoningen aan bod komen. Voor interesse in een woning kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: www.wonen-dahliapark.nl.

De verkoopprijzen zijn nog niet bekend. Wel worden de woningtypen binnen het plan gevarieerd, waardoor het project voor veel doelgroepen geschikt is.

Nee, het is nog niet mogelijk om een optie te nemen. Voor interesse in verkoop kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: www.wonen-dahliapark.nl.

In het plan zijn een aantal vrije kavels opgenomen met een kavelpaspoort waar men zelf hun droomhuis op zou kunnen realiseren.

Bouw

Afhankelijk van diverse omstandigheden streven wij ernaar om in kwartaal 2 van 2024 te starten met de bouw van de 1e fase. Voor de daadwerkelijke bouw kan starten is het nodig om de grond bouwrijp te maken. Hier starten wij rond het 4e kwartaal van 2023 mee. Wij brengen u op de hoogte als wij weten wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk starten.

We denken er aan om in drie fasen te bouwen, e.e.a. ook afhankelijk van de verkoopsnelheid. Afhankelijk van het type woning duurt het ongeveer een jaar na start bouw dat de eerste woningen opgeleverd kunnen worden. Voor appartementen geldt circa anderhalf jaar. De duur van de gehele bouwfase is afhankelijk van veel verschillende factoren die nu nog niet bekend zijn. De fasering van de toekomstige fasen dient ook in samenspraak met gemeente Hollands Kroon en provincie Noord-Holland afgestemd te worden.

Momenteel is de verwachting dat de 1e fase aan de Trambaan/parkzijde gelegen is.

Wij verwachten rond de zomer 2024 te starten met de funderingswerkzaamheden, e.e.a. afhankelijk van diverse omstandigheden.
Afhankelijk van de bodemgesteldheid en de bouwmethode(n) zullen wij samen met de constructeur en de CAR-verzekering de wijze van funderen nog bepalen.
Wij zullen vóór aanvang van de funderingswerkzaamheden, bouwkundige vooropnames in de directe omgeving uitvoeren van de woningen die binnen de invloedssfeer liggen.

Zoals hierboven aangegeven zullen wij een 0-meting opstellen alvorens de werkzaamheden aanvangen. Tevens zullen wij in overleg met een externe adviseur beoordelen wat nog meer benodigd is, bijvoorbeeld het toepassen van trilling meters om maximale trilling waarden te monitoren bij gevoelige objecten of een alternatief en trillingsvrij funderingssysteem toe te passen. E.e.a. in overleg met de constructeur en de gemeente.

Over het algemeen tussen 07:00 en 16:00, maar uitzonderingen zullen er altijd zijn.