Plannen maken voor nieuwe woonwijk Dahlia Park in Winkel - nieuwsbrief

Scholtens Projecten en de gemeente Hollands Kroon onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw te ontwikkelen woonwijk in Winkel. Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Dahlia Park. 

Scholtens Projecten en de gemeente Hollands Kroon onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw te ontwikkelen woonwijk in Winkel. Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Dahlia Park. 

Een wijk in bloemen
Een betere naam voor een nieuwe wijk in een dorp met een rijk verenigingsleven is bijna ondenkbaar. Dahlia Park verwijst naar het cultuurhistorisch erfgoed van Winkel, het bloemencorso. De dahlia is onlosmakelijk verbonden met Winkel en het jaarlijkse bloemencorso. De naam voor de nieuwe wijk sluit mooi aan bij de al bestaande bloemenbuurt en het nabijgelegen park. 

Samenwerking van start
Op 19 november 2021 tekenden wethouder Theo Groot en directeur Guido Scholtens een intentieovereenkomst als eerste stap om aan de slag te gaan met plannen voor een nieuwe wijk in Winkel. De behoefte aan meer woningen in Winkel is groot; er is een tekort aan woningen voor jongeren, starters en ouderen. Zij blijven daardoor noodgedwongen langer thuis wonen of vertrekken uit Winkel. Ouderen die liever kleiner wonen, vinden weer geen passende woning.

Met een plan voor zo'n 200 koop- en huurwoningen en vrije kavels willen de gemeente en Scholtens Projecten bijdragen aan een gezonde en klimaatbestendige woningvoorraad. Zo kunnen jongeren, senioren en gezinnen een plek vinden om te wonen. Wethouder Theo de Groot: "In de begroting 2022 hebben we opgenomen dat we tussen nu en twee jaar 1000 nieuwe woningen in procedure brengen. Veel inwoners in Hollands Kroon zoeken naar een woning, dus ik ben blij dat we met het tekenen van de intentieovereenkomst een eerste stap zetten voor dit project."

Een prachtige plek voor een duurzame wijk
Dahlia Park moet een groen ingerichte wijk worden, die bijdraagt aan de gezondheid en welzijn van de inwoners. Guido Scholtens, directeur Scholtens Projecten: "We willen heel graag samen met de directe omgeving en andere belanghebbenden het plan stapsgewijs vormgeven. Want het wordt ook hun wijk. We vinden het belangrijk dat zij en de toekomstige bewoners zich er straks thuis voelen."

Het gebied waar de woonwijk is gepland ligt tussen de Trambaan, de Dorpsstraat en de Nieuwe Niedorperweg. Op loopafstand van de wijk bevindt zich de school en kinderdagverblijf en zijn er voldoende winkels. Direct naast de toekomstige wijk ligt Park de Meet, dat het groene hart tussen Winkel en Nieuwe Niedorp vormt. In het park zijn inwoners samen met de gemeente actief om het park levendig te houden. Er is een vlindertuin geopend en inwoners zijn bezig met een hondenspeeltuin. De geplande locatie is dan ook een prachtige plek voor een nieuwe duurzame wijk met een dorps karakter. Dichtbij groen, water, voorzieningen en midden in het dorpsleven van Winkel/Nieuwe Niedorp. 

Samen plannen maken
Meer woningen in Winkel zijn hard nodig voor doorstroming in de woningmarkt. Voor Dahlia Park wordt gedacht aan een variëteit aan nieuwe woningen in een nieuwe groene, duurzame wijk met alle aandacht voor de omgeving. Een nieuwe wijk in het dorp is natuurlijk ook een hele verandering voor omwonenden. Daarom is de inbreng van de omgeving belangrijk voor het maken van een kwalitatief beter plan en optimale inpassing in de buurt. Een plan voor de wijk wordt dan ook gemaakt met inbreng van direct omwonenden en belanghebbenden. De omwonenden van de Trambaan, Dorpsstraat en Nieuwe Niedorperweg zijn inmiddels tijdens een online informatieavond met elkaar in gesprek gegaan. 

Informatiebijeenkomst voor omwonenden
Op 16 december vond deze informatieavond voor omwonenden plaats. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit online. Zo'n 30 deelnemers werden bijgepraat over de historie, de woonopgave, de stappen in het ontwerpproces naar een concreet plan en de inspraakprocedure rond de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.  Evert-Jan Beeftink van Scholtens Projecten trapte de avond af met meer informatie over de verwerving van de gronden en de uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Zo moet in de planontwikkeling rekening gehouden worden met regionale afspraken die de gemeente met de buurtgemeenten heeft gemaakt over woningaantallen. Ook de locatiekeuze is een gevolg van provinciale voorschriften om altijd eerst te bouwen binnen zogeheten stedelijk gebied. Hierna volgde een presentatie van Kuiper Compagnons, het stedenbouwkundig bureau dat het ontwerp gaat maken, het bestemmingsplan opstelt en de procedure begeleidt. In deze presentatie werd de globale hoofdstructuur met wegen, groen en bouwvelden getoond. 

Vragen en antwoorden
Deelnemers werden gevraagd om input te geven voor het plan. Er werden onder meer zorgen uitgesproken over een toename van verkeersdruk op delen van de omliggende wegen, inschijnende koplampen en de hoogte van de bebouwing. Gevraagd werd om echt het dorpse karakter in de nieuwe wijk vast te houden. Daarnaast werden technische vragen gesteld over het bouwen zelf. Wensen werden uitgesproken om vooral groen in de wijk te brengen. Sommige bewoners zagen de komst van een nieuwe wijk op deze locatie eigenlijk liever niet gebeuren. Waarom daar? Het laatste deel van de presentatie gaf meer uitleg over de wettelijke procedure rond de noodzakelijk bestemmingsplanwijziging voor het gebied. Hoe inwoners daar hun eventuele zienswijzen (bezwaren) kenbaar kunnen maken en dat de gemeenteraad uiteindelijk het bestemmingsplan vaststelt. De inbreng van de avond wordt zoveel mogelijk meegenomen in de planontwikkeling. In februari volgt de tweede bijeenkomst voor direct omwonenden. Dan wordt het conceptontwerp gepresenteerd waar de inbreng van omwonenden in is verwerkt. De omwonenden die deelgenomen hebben aan de informatieavond hebben al voor de kerst 2021 de getoonde presentaties ontvangen. Een overzicht van gestelde vragen met bijbehorende antwoorden is inmiddels verstrekt. 

Woont u of werkt u in de directe omgeving van Dahlia Park en was u niet aanwezig bij de eerste informatiebijeenkomst, maar wilt u wel op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar: info@wonen-dahliapark.nl met vermelding van uw naam en adres. Dan sturen wij u de informatie van de eerste bijeenkomst toe. 

Bestemmingsplanwijziging
Voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk is een wijziging nodig van het bestaande bestemmingsplan op de locatie. Dit is een formele procedure waarbij eenieder gedurende de ter inzageleggingsperiode van zes weken een zienswijze (bezwaar) kan indienen. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2022 in procedure gebracht kan worden. Rond deze tijd organiseren we de laatste, algemene informatiebijeenkomst over de plannen voor Dahlia Park. Wilt u meer weten over het plan, de opzet van de wijk, planning en over het bestemmingsplan proces, dan bent u van harte welkom bij deze bijeenkomst. Natuurlijk maken we nog bekend wanneer dit zal zijn. 

Meer weten over Dahlia Park?
Meer informatie over plannen voor de nieuwe woonwijk Dahlia Park vindt u op www.wonen-dahliapark.nl of stuur uw vraag naar info@wonen-dahliapark.nl