De nieuwe woonwijk Dahlia Park in Winkel

Het Bloemencorso van 25 september jl. was prachtig en we zijn blij dat ons project Dahlia Park heet. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de voortgang van de plannen voor de te ontwikkelen woonwijk Dahlia Park in Winkel. Tijdens de online informatieavonden is aangegeven dat we een brede informatieavond willen organiseren voor belangstellenden. Nu het ontwerp bestemmingsplan gereed is, is het juiste moment daarvoor aangebroken. In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de informatieavond, geven we u een update over de stand van zaken en een doorkijk in het verloop van de verdere procedure.  

Het Bloemencorso van 25 september jl. was prachtig en we zijn blij dat ons project Dahlia Park heet. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de voortgang van de plannen voor de te ontwikkelen woonwijk Dahlia Park in Winkel. Tijdens de online informatieavonden is aangegeven dat we een brede informatieavond willen organiseren voor belangstellenden. Nu het ontwerp bestemmingsplan gereed is, is het juiste moment daarvoor aangebroken.

In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de informatieavond, geven we u een update over de stand van zaken en een doorkijk in het verloop van de verdere procedure.  

Uitnodiging informatieavond
Eerder zijn er twee (online) informatieavonden voor omwonenden georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomsten informeerden we de direct omwonenden over de planontwikkeling van Dahlia Park en gingen we aan de slag met de verkregen input op het plan. 

Nu het plan verder is uitgewerkt willen we u van harte uitnodigen voor een informatieavond op:
donderdag 27 oktober 2022
van 19.30 tot 21.00 uur
in café Beentjes, Dorpsstraat 88 in Winkel 


Tijdens de informatieavond kunt u het voorlopig ontwerp van Breddels Architecten zien en vragen stellen. 

Goed nieuws!
Het college heeft besloten het bestemmingsplan voor Dahlia Park in procedure te brengen!
De anterieure overeenkomst tussen de gemeente Hollands Kroon en Scholtens Projecten is in april van dit jaar ondertekend en het college van B&W van Hollands Kroon heeft op 4 oktober jl. besloten het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Daar zijn we erg blij mee want dit is een grote stap om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. 

Hoe nu verder?
De gemeente publiceert het ontwerp bestemmingsplan in week 41 welke vanaf dat moment 6 weken ter inzage ligt. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden het ontwerp bestemmingsplan inzien en eventueel op het plan reageren door middel van het indienen van een zienswijze. De gemeente beantwoordt vervolgens alle binnengekomen zienswijzen. 

Nadat de eventueel ingekomen zienswijzen zijn beantwoord en het bestemmingsplan daarmee mogelijk is aangepast, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Indien het plan ongewijzigd wordt vastgesteld, zal het vaststellingsbesluit binnen enkele weken worden gepubliceerd. Het vaststellingsbesluit staat open voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na publicatie start de beroepstermijn van zes weken, waarna onder voorbehoud van beroep het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. 

Graag tot ziens op de informatieavond!