Het bestemmingsplan is goedgekeurd!

Het bestemmingsplan van Dahlia Park is definitief goedgekeurd en dat is geweldig nieuws. Dit betekent dat we verder kunnen met de ontwikkeling van het project in Winkel.

Het bestemmingsplan van Dahlia Park is definitief goedgekeurd en dat is geweldig nieuws. Dit betekent dat we verder kunnen met de ontwikkeling van het project in Winkel.

Wat houdt een definitief bestemmingsplan eigenlijk in?
We hebben u eerder verteld over de procedure rondom het bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en is daarna op een paar punten aangepast. Op 16 februari heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld.
 

Vanaf 31 maart 2023 heeft het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage gelegen. In die periode konden belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State. Omdat niemand dat heeft gedaan, is het bestemmingsplan nu definitief.